Medical

Studierapportering loopt in het honderd


U vertrouwt blindelings op een top-CRA, die een cruciale klinische studie leidt in een groot perifeer ziekenhuis. Tot een concurrent hem van de ene dag op de andere wegkoopt. En blijkt dat er, buiten hem, niemand op de hoogte is van het reilen en zeilen van de studie. Hoe worden de data verzameld en gecontroleerd? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld? Hoe verloopt de verdeling van het studiemateriaal? 
Tientallen vragen die gefragmenteerd beantwoord worden – zodat de patiëntendossiers zich opstapelen. Had u dit bedrijfsproces maar laten documenteren onder leiding van Reflexy …

Elektronische identificatie van de onderzoeker


U staat borg voor de correcte input van klinische studiegegevens. Maar hoe controleert u welke onderzoeker ze valideerde? Werkt u alleen op basis van vertrouwen? Of op een ‘papieren’ paraaf? Waarom niet kiezen voor e-authenticatie? De enige manier om er honderd procent zeker van te zijn dat de elektronische ondertekenaar is wie hij beweert te zijn.

Ziekenhuis verdwijnt van de radar


Paniek bij een CRA! Een ziekenhuis, dat deelneemt aan een klinische studie, keert zich plots af van het farmabedrijf. Want de bestellingen stoppen abrupt, waardoor het ziekenhuis op ‘inactief’ komt te staan. Dat is toch wat één database rapporteert. Omdat ze niet gekoppeld is aan een andere, die wél weet dat het ziekenhuis nu via een aankoopcentrale bestelt. En er dus eigenlijk geen vuiltje aan de lucht is. Reflexy ontdekt voor u hoe de vork in de steel zit.