BT/IT

Rare jongens, die marketeers!


Marketeers en IT-deskundigen praten een andere taal. Gelukkig maar, want anders zou geen van beide departementen draaien. De problemen duiken pas op als de ‘customer centric’-focus van de marketeer botst met de ‘system centric’-focus van de BT’er. Want dan praten ze vaak – te goeder trouw – naast elkaar. Zodat Marketing (of Sales) BT verwijt een systeem gekozen te hebben, dat niet aan de verwachtingen voldoet. Maar wat waren die dan, vraagt BT zich vertwijfeld af?! 
Reflexy lost die taalstrijd op, omdat het vanuit zijn dubbele background, wél beide talen spreekt. En omdat het noch IT-techneuten noch marketing-boys zijn. Wel tolken die de verwachtingen en de oplossingen van beide partijen op elkaar afstemmen. Met als resultaat: een correct en helder lastenboek voor de beste ondersteuning.

Oei, dat zijn geen dokters!


Het BT-departement ziet een enorm probleem. De reps bezoeken voortaan ook psychologen! Maarre … dat zijn geen artsen. Dus passen ze onmogelijk in ‘het systeem’, dat de klanten identificeert aan de hand van hun RIZIV-nummer. Grote spanningen tussen BT en Sales/Marketing zijn het gevolg. Die Reflexy vermijdt, als u het meteen om raad vraagt.

Datzelfde probleem stelt zich trouwens hoe langer hoe vaker, omdat ‘lobbyen’ niet langer een vies woord is. Hospitaalmanagers, beslissingnemers bij ziekenfondsen, journalisten, politici, parlementsleden, … Hen kunt u soms zelfs geen brief sturen, omdat u alleen ‘Dokter/Docteur’ in uw databaseveld voor de aanspreking hebt!

Interne SLA’s voor Help Desk Support


Helpdeskmedewerkers hebben een olifantenhuid. Lossen ze het probleem snel op? Dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar laat de oplossing wat op zich wachten, omdat die diep ingrijpt in het systeem? Dan loopt de druk vanuit de interne klant snel op.
De oplossing? Interne service level agreements (SLA) voor de diverse bedrijfsprocessen. Reflexy helpt de maandelijkse score opstellen en analyseren. En communiceert de SLA’s naar de betrokken gebruikers in bewoordingen die zij begrijpen, én die passen bij uw bedrijf.