Privacyverklaring van Reflexy bvba

 

Bezoek van de website

Reflexy bvba stelt alles in het werk om de privacy van zijn website-bezoekers te beschermen.

Reflexy bvba kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.   U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken.

Bestemming van de gegevens

Indien u gebruik maakt van bepaalde diensten, zoals onder andere de inschrijving op 'de mailing list', dient u uw persoonsgegevens mee te delen via een registratie. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt conform de wettelijke verplichtingen.  Ze worden uitsluitend voor interne doeleinden verwerkt en om te informeren over onze activiteiten. Ze worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.  U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar privacy@reflexy.be

Aansprakelijkheid

Reflexy bvba heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. Reflexy bvba geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de erin opgenomen informatie. De gegevens die afkomstig zijn van Reflexy bvba moeten door de internetgebruiker voor gebruik geverifieerd worden bij Reflexy bvba.

Voor de informatie op deze site geldt dus een niet-aansprakelijkheidsbeding.

Deze site bevat links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. Reflexy bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites.

Cookies

Sommige websites van Reflexy bvba plaatsen brokjes informatie in uw computer wanneer u hen een bezoek brengt. Deze brokjes heten 'cookies'. Als een bezoeker naderhand naar diezelfde site terugkeert, worden die cookies naar de site - en alleen naar die site - teruggestuurd. Cookies vertellen ons hoe en wanneer bepaalde pagina's op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Deze info wordt alleen gebundeld gebruikt. We kunnen er dus niemand persoonlijk mee identificeren. Bedoeling is via deze informatie onze websites te verbeteren. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.