Panda Premier de Cordée

Panda Premier de Cordée: dat was bij de scouts de totemnaam van Marnix Kint – de bezieler van Reflexy. En die naam doet hij ook als úw consulent alle eer aan.

Zwart én wit. Maar niet grijs

Een panda is niet egaal wit. Maar ook niet egaal zwart. En zeker niet grijs. Een panda is pas een panda als hij zwart en wit harmonieus combineert.

De problemen die zich stellen in een farmaceutisch bedrijf, zijn er vaak van ‘zwarte’ processen en ‘witte’ doelstellingen, die onverenigbaar zijn. Of dat lijken te zijn.

Voorbeelden? Databases die weigeren met elkaar te communiceren. Of departementen die niet met elkaar kúnnen praten, omdat ze hun eigen jargon spreken.

Welnu, panda Marnix Kint verzoent zwart en wit. Niet met een grijs compromis, dat opgaat in de omgeving. Wel door bruggen te slaan tussen zwart en wit. Als tolk die databases op elkaar afstemt, of als man-van-twee-werelden die de verwachtingen van het ene departement verzoent met de ondersteuning door het andere.

Het eindresultaat?

Een contrastrijke oplossing die gezien wordt. En zo de doelstelling waarmaakt.

Wijst zorgvuldig de weg

Zijn bergbeklimmers door een veiligheidstouw verbonden? Dan kiest de ‘Premier de Cordée’ vooraan de weg. Hij doet dat niet willekeurig of in eigen tempo. Daarvoor is zijn verantwoordelijkheid voor wie volgt, te groot:
  • Al wie mee klimt, moet de weg van de voortrekker kunnen – en willen – volgen.
  • Iedere klimmer moet op zijn beurt zijn ‘achterban’ kunnen aanmoedigen om in zijn spoor te volgen.
  • Als de ‘Premier de Cordée’ uitglijdt, stort de hele rij naar beneden.
Net daarom is Marnix Kint als uw consulent zo’n goed idee. Hij gidst u krachtdadig naar uw einddoel, maar zorgt er tegelijk voor dat al uw medewerkers in uw voetsporen kunnen treden.

Reflexy en zijn Panda Premier de Cordée

Marnix Kint is voor u wat hij altijd al geweest is. Iemand die uw doelstelling begrijpt, alle facetten van de omgeving verkent, zwart en wit verzoent, en voor u duidelijk maar omzichtig de weg uitstippelt. Zowel in business effectiveness als in customer database management en e-authenticatie.

Ontdek Marnix’ veelzijdige cv (pdf).