What's in a name?

Reflexy is een bedrieglijk eenvoudige naam.

Want hij weerspiegelt al de facetten van wat wij doen - en ú doet.
  • Reflectie is méér dan een oplossing voor een probleem bedenken.
Het is nadenken, analyseren – probleem én oplossing in vraag durven stellen. Maar vooral: daar voorbij durven gaan. Buiten het geijkte denkkader treden dat uw mogelijkheden beperkt. Om antwoorden en opportuniteiten te ontdekken die soms verrassend … eenvoudig zijn.
  • Reflectie is het beeld in de spiegel die Reflexy u voorhoudt. Waardoor u uw bedrijfsprocessen plots anders ziet. En de zwakke schakel meteen opvalt.
  • Flexi-biliteit, omdat de farmaceutische markt sneller dan ooit verandert. En dus nood heeft aan raadgevers die even wendbaar zijn.
  • Reflexen, waarmee u instant inspeelt op opportuniteiten.
  • XY-problemen, waarbij Reflexy de onbekende parameters invult.
  • Lex: dura lex, sed lex. Ook al is legal compliance vaak een blok aan het been, u kunt er niet omheen. In het belang van uw klant, de patiënt én uzelf.
  • Re is de tweede noot. Omdat ú de eerste viool blijft spelen. Reflexy blijft op de achtergrond, van waaruit u het naar voren schuift, zodra u dat opportuun acht.