Uit het leven gegrepen

Wat is business effectiveness?

“Think out of the box!”
Op elke training of brainstormsessie rond business effectiveness hoor je die kreet weergalmen. Maar wat betekent dat nu concreet?

Eén voorbeeld maakt alles duidelijk. En, mooi meegenomen, u scoort ermee bij uw collega’s …

De opgave
Tel alle getallen op tussen 1 en 100: wat is de som?


In the box optellen
Naarstig gaat u aan de slag:
1 + 2 = 3,  3 +3 = 6,  6 + 4 = 10,  10 + 5 =15, enzovoort.
Een uurtje later hebt u de uitkomst – als u niet één keer mis telde …

Out the box vermenigvuldigen
Toch kan dit veel eenvoudiger – als u buiten het denkkader van de opdracht treedt.
Want er is niemand die u dat verbiedt: u denkt toch ‘out of the box’?

Reflecteer dus eerst even over de opdracht. Dan stoot u op iets merkwaardigs:
100 + 1 = 101,  99 + 2 = 101,  98 + 3 = 101, enzovoort. Warempel: de uitkomst van de twee buitenste getallen is altijd 101, tot u in het midden aankomt, bij 50 +51 = 101!

Waarom maakt u van die vijftig optelsommen dan niet één vermenigvuldiging?
50 x 101 = 5050. Klaar is kees. 

‘Groen’ denken
U merkt het: door even stil te staan vóór u uit de startblokken schiet, wint u een uur.
U verspilt uw energie niet door eindeloos op te tellen, maar gebruikt ze zuinig door een systeem te bedenken dat de optelling voor u doet.
En dat is nu net waar het bij business effectiveness allemaal om draait.