Om problemen te voorkomen

Het kost véél minder energie om een probleem te voorkomen dan het op te lossen. U weet dat, wij weten dat. En toch gedragen we er ons vaak niet naar. Door tijdsdruk, of omdat er zich alweer een nieuwe opportuniteit aandient, die we niet kúnnen laten schieten.


Van integratie van uitzonderingen …


Databases worden helaas vaak star ontworpen. Zodat u patchwork moet verrichten om een probleem op te lossen. Met een ‘add-on’ of ‘plug-in’ – die dan op zijn beurt weer problemen geeft met andere databases of systemen … Het is dan ook tijd om het paradigma ‘Integratie van uitzonderingen’ achter u te laten.

… naar integratie van flexibiliteit

Reflexy kiest resoluut voor het paradigma ‘Integratie van flexibiliteit’. Het denkt van bij de start vér buiten het actuele denkkader. Fantaseert er op los en weerhoudt wat er allemaal zou kunnen gebeuren in de toekomst. Om vervolgens het lastenboek zo op te stellen dat het nieuwe systeem zo flexibel is dat het elke verandering aankan – opportuniteit én probleem. Uiteraard in nauwe samenspraak met uw BT/IT-afdeling, die voor de implementatie zorgt.

Ontdek de ‘customer focused’-aanpak van Reflexy