Customer database management en GDPR Compliance

Databasebeheer is een ‘steriele’ stiel. Die pas tot leven komt wanneer de data over mensen gaan. Zoals ‘uw’ artsen, apothekers, verplegers, formulariumleden, aankopers van ziekenhuizen of groothandels, kinesisten en tandartsen.

Maar integreert u werkelijk al hun beschikbare gegevens in uw CRM-pakket? Ook hun eventuele antwoorden op een mailing of hun onlineaanvragen voor stalen? En komen de juiste gegevens automatisch bij al de betrokken vertegenwoordigers en departementen terecht?

Bent u er honderd procent zeker van dat u hierbij de wet op het privéleven respecteert? Is uw bedrijf al bezig met zijn GDPR Compliance Projet? Of uw database klaar is voor e-authenticatie?

Wat ook het databasebeheerprobleem mag zijn, Reflexy lost het op. Al dertig jaar drijft Marnix Kint databases tot aan hun limiet. Zodat het farmabedrijf er alles uithaalt wat mogelijk is. Gebruik dus zijn kunde om ook uw databasemanagement te optimaliseren, in nauwe samenspraak met uw BT/IT-departement. Want laat daar geen twijfel over bestaan: dat houdt uw database in eigen beheer. 

  • Customer database audit
  • Customer database GDPR Compliance 
  • Customer database update
  • Customer database upgrade
  • Database matching
  • Multiple address management
  • Organization management
  • CRM integration
  • Business indirect marketing integration
  • Training